Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1012 Budapest, Logodi u. 49., Cg. 01-10-043483) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdése alapján – amely szerint a kibocsátó minden naptári hónap utolsó napján köteles közzétenni a részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőkenagyságát – az alábbiakat teszi közzé.

A Társaság alaptőkéje 2015. február 28-án 519.331.250,-Ft. Az alaptőkét 51.933.125 darab, egyenként 10,-Ft névértékű, “A” sorozatú törzsrészvény testesíti meg. Tekintve, hogy a Társaság Alapszabálya szerint minden egyes részvényhez egy szavazat tartozik, a Társaságösszes részvényéhez mindösszesen 51.933.125 szavazat kapcsolódik.

A Társaság saját részvény tulajdonnal nem rendelkezik.

Budapest, 2015. március 3.

EST MEDIA Nyrt.