Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1012 Budapest, Logodi u. 49., Cg. 01-10-043483) ezúton közzéteszi, hogy a Társaság Igazgatóságának tagjai (2014-ben egész évben dr. Balázs Csaba, Bencze György, Kovács András, Pankotai Csaba, dr. Rosner Gábor), Felügyelő Bizottságának tagjai (2014-ben egész évben Bognár Attila, Klementisz-Csikós Gábor, dr. Kósik Tamás), valamint Audit Bizottságának tagjai (2014-ben egész évben Bognár Attila, Klementisz-Csikós Gábor, dr. Kósik Tamás) ezen minőségükben a 2014. évben sem pénzbeli, sem nem pénzbeli juttatásban nem részesültek.

Budapest, 2015. március 30.

EST MEDIA Nyrt.