Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1012 Budapest, Logodi u. 49., Cg. 01-10-043483) a Társaság előző könyvvizsgálója, az Audit Service Kft. (1022 Budapest, Bimbó út. 3. ny. sz.: 001030, személyesen eljáró könyvvizsgáló: dr. Serényi Iván, ny. sz.: 003607) által a Társasághoz érkezett megkeresés alapján az alábbiakat teszi közzé.

A Társaság fentiek szerinti előző könyvvizsgálója a Társaság 2012. éves egyedi és konszolidált beszámolójához 2013-ban az éves rendes közgyűlés előtt kiadott könyvvizsgálói jelentéseit most visszavonta és helyettük új könyvvizsgálói jelentéseket adott ki. Ezeket – melyeknek megváltozott tartalmi elemeivel nem feltétlenül értünk egyet – a jelen tájékoztatás mellékleteként közzétesszük. A 2013. április 29-én közzétett 2012. éves egyedi és konszolidált beszámolók vonatkozásában további intézkedés vagy közzététel az előző könyvvizsgáló véleménye szerint sem szükséges.

A 2012-es egyedi és konszolidált beszámoló, amelyek a most visszavont könyvvizsgálói jelentéseket is tartalmazzák, az alábbi linkeken érhetőek el.

http://bet.hu/newkibdata/113956856/2013.04.29.tajekoztatas3.Egyedi.pdf

http://bet.hu/newkibdata/113956879/2013.04.29.tajekoztatas4.Konszolid_lt.pdf

könyvvizsgálói_2012_egyedi.pdf

könyvvizsgálói_2012_konszolidált.pdf

Budapest, 2015. április 28.

EST MEDIA Nyrt.