3/2015. (04. 30.) sz. határozat

 

A Közgyűlés 3.727.104 igen szavazattal, 125.000 ellenszavazat és 1.624.889 tartózkodás mellett az Igazgatóság jelentését a 2014. üzleti évről elfogadja.

4/2015. (04. 30.) sz. határozat

 

A Közgyűlés 5.476.993 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Felügyelő Bizottság jelentését a 2014. üzleti évről elfogadja.

 

5/2015. (04. 30.) sz. határozat

A Közgyűlés 5.476.993 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Audit Bizottság jelentését a 2014. üzleti évről elfogadja.

6/2015. (04. 30.) sz. határozat

A Közgyűlés 5.476.993 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft. képviseletében eljáró dr. Eperjesi Ferenc könyvvizsgáló könyvvizsgálati jelentését a 2014. üzleti évről elfogadja.

7/2015. (04. 30.) sz. határozat

 

A Közgyűlés 3.867.104 igen szavazattal, 1.559.889 ellenszavazat és 50.000 tartózkodás mellett akként dönt, hogy az Igazgatóság javaslatának megfelelően a Társaság osztalékot nem fizet, hanem a mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi.

 

8/2015. (04. 30.) sz. határozat

 

A Közgyűlés 3.727.104 igen szavazattal, 1.684.889 ellenszavazat és 65.000 tartózkodás mellett az EST MEDIA Nyrt. 2014. évi egyedi éves beszámolóját 3.708.433eFt mérlegfőösszeggel, 2.519.754eFt mérleg szerinti eredménnyel, 40.192eFt saját tőke összeggel és 519.331,25eFt jegyzett tőke összeggel, valamint az Igazgatóság előterjesztése szerinti tartalommal elfogadja.

 

9/2015. (04. 30.) sz. határozat

 

A Közgyűlés 3.727.104 igen szavazattal, 125.000 ellenszavazat és 1.624.889 tartózkodás mellett az Igazgatóság felelős társaságirányítási jelentését a 2014. üzleti évről elfogadja.

 

10/2015. (04. 30.) sz. határozat

 

A Közgyűlés 5.476.993 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy ülését a 8-10. napirendi pontok tekintetében a Ptk. 3:275. § (2) bekezdése alapján 2015. május 11-én 10 óráig felfüggeszti. A felfüggesztett ülés folytatására 2015. május 11-én 10 órakor a jelen ülés színhelyén, a 1137 Budapest, Szent István krt. 16. szám alatt (KINO Mozi, nagyterem) kerül sor.