az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1012 Budapest, Logodi u. 49., Cg. 01-10-043483) 2015. július 22-én 11 órakor, a 1055 Budapest, Honvéd tér 10/a. II. emelet alatt (Kaptár Zrt. irodája) tartandó Közgyűlésére.

A Társaság Igazgatósága 2015. július 22-re hívta össze a Társaság rendkívüli Közgyűlését az alábbi napirenddel:

  1. Igazgatósági tagok választása, díjazásuk megállapítása.
  2. Felügyelő bizottsági tagok választása, díjazásuk megállapítása.
  3. Audit bizottsági tagok választása, díjazásuk megállapítása.
  4. Az Alapszabály módosítása az 1-3. napirendi pontokra figyelemmel.
  5. Az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása.

Előterjesztés és határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:

Figyelemmel arra, hogy az Igazgatóság jelenlegi tagjainak megbízatása 2015. augusztus 1-én lejár, az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a 2015. augusztus 2-től (illetve a megismételt Közgyűlés napjától) kezdődő határozatlan időtartamra válassza az Igazgatóság tagjává a legkésőbb a Közgyűlés napjáig előterjesztésre kerülő személyi javaslatokban megjelölt személyeket.

Az Igazgatóság tagjai feladatukat díjazás nélkül látnák el. A megválasztani javasolt személyek önéletrajza a később előterjesztésre kerülő személyi javaslatok mellékletét fogja képezni.

A javasolt határozatok szövege, azzal, hogy valamennyi, megválasztani javasolt személy esetében külön-külön határozat kerül meghozatalra:

„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […] tartózkodás mellett a 2015. augusztus 2. [vagy a megismételt Közgyűlés dátuma] napjától kezdődő határozatlan időtartamra az Igazgatóság tagjává választja [az előterjesztésre kerülő személyi javaslatokban megjelölt személy].”

 

„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […] tartózkodás mellett akként határoz, hogy az Igazgatóság tagjai tisztségüket díjazás nélkül látják el.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

Figyelemmel arra, hogy a Felügyelő Bizottság jelenlegi tagjainak megbízatása 2015. augusztus 1-én lejár, az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a 2015. augusztus 2-től (illetve a megismételt Közgyűlés napjától) kezdődő határozatlan időtartamra válassza a Felügyelő Bizottság tagjává a legkésőbb a Közgyűlés napjáig előterjesztésre kerülő személyi javaslatokban megjelölt személyeket.

A Felügyelő Bizottság tagjai feladatukat díjazás nélkül látnák el. A megválasztani javasolt személyek önéletrajza a később előterjesztésre kerülő személyi javaslatok mellékletét fogja képezni.

A javasolt határozatok szövege, azzal, hogy valamennyi, megválasztani javasolt személy esetében külön-külön határozat kerül meghozatalra:

„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […] tartózkodás mellett a 2015. augusztus 2. [vagy a megismételt Közgyűlés dátuma] napjától kezdődő határozatlan időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává választja [az előterjesztésre kerülő személyi javaslatokban megjelölt személy].”

 

„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […] tartózkodás mellett akként határoz, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai tisztségüket díjazás nélkül látják el.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

Figyelemmel arra, hogy az Audit Bizottság jelenlegi tagjainak megbízatása 2015. augusztus 1-én lejár, az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a 2015. augusztus 2-től (illetve a megismételt Közgyűlés napjától) kezdődő határozatlan időtartamra válassza az Audit Bizottság tagjává a legkésőbb a Közgyűlés napjáig előterjesztésre kerülő személyi javaslatokban megjelölt személyeket.

Az Audit Bizottság tagjai a Felügyelő Bizottság megválasztani javasolt független tagjai közül kerülnek jelölésre.

Az Audit Bizottság tagjai feladatukat díjazás nélkül látnák el. A megválasztani javasolt személyek önéletrajza a később előterjesztésre kerülő személyi javaslatok mellékletét fogja képezni.

A javasolt határozatok szövege, azzal, hogy valamennyi, megválasztani javasolt személy esetében külön-külön határozat kerül meghozatalra:

„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […] tartózkodás mellett a 2015. augusztus 2. [vagy a megismételt Közgyűlés dátuma] napjától kezdődő határozatlan időtartamra az Audit Bizottság tagjává választja [az előterjesztésre kerülő személyi javaslatokban megjelölt személy].”

 

„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […] tartózkodás mellett akként határoz, hogy az Audit Bizottság tagjai tisztségüket díjazás nélkül látják el.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz:

Figyelemmel az 1-3. napirendi pontokra, az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Alapszabály X/14., XI/2. és XII/3. pontjai az alábbiak szerint kerüljenek módosításra.

„[X/]14./ A Társaság Igazgatóságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

[az előterjesztésre kerülő személyi javaslatokban megjelölt személyek]”

„[XI/]2./ A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

[az előterjesztésre kerülő személyi javaslatokban megjelölt személyek]”

„[XII/]3./ A Társaság audit bizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

[az előterjesztésre kerülő személyi javaslatokban megjelölt személyek]”

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […] tartózkodás mellett elfogadja a Társaság Alapszabálya X/14., XI/2. és XII/3. pontjainak módosítását az alábbiak szerint:

 

„[X/]14./ A Társaság Igazgatóságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

 

[az előterjesztésre kerülő személyi javaslatokban megjelölt személyek]”

 

„[XI/]2./ A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

 

[az előterjesztésre kerülő személyi javaslatokban megjelölt személyek]”

 

„[XII/]3./ A Társaság audit bizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

 

[az előterjesztésre kerülő személyi javaslatokban megjelölt személyek]”

Előterjesztés és határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság indítványozza a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaságnak a 4. napirendi pontban elfogadásra kerülő módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […] tartózkodás mellett elfogadja a Társaság 4. napirendi pont szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szövegezett Alapszabályát.”

Budapest, 2015. július 1.

  1. Balázs Csaba

az Igazgatóság elnöke

EST MEDIA Nyrt.