az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1012 Budapest, Logodi u. 49., Cg. 01-10-043483) 2015. július 22-én 11 órakor, a 1055 Budapest, Honvéd tér 10/a. II. emelet alatt (Kaptár Zrt. irodája) tartandó Közgyűlésére.

A Társaság Igazgatósága 2015. július 22-re hívta össze a Társaság rendkívüli Közgyűlését az alábbi napirenddel:

 1. Igazgatósági tagok választása, díjazásuk megállapítása.
 2. Felügyelő bizottsági tagok választása, díjazásuk megállapítása.
 3. Audit bizottsági tagok választása, díjazásuk megállapítása.
 4. Az Alapszabály módosítása az 1-3. napirendi pontokra figyelemmel.
 5. Az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása.

A Társaság a közgyűlésre vonatkozó előterjesztéseit és határozati javaslatait – konkrét személyi javaslatok nélkül – 2015. július 1-én hirdetményi helyein közzétette.

A Társaság Igazgatósága az Igazgatóság, Felügyelő Bizottság és Audit Bizottság új tagjaira vonatkozó személyi javaslatait az alábbiakban teszi közzé, és ennek megfelelően kiegészíti a 2015. július 1-én közzétett előterjesztéseket.

Előterjesztés és határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:

Figyelemmel arra, hogy az Igazgatóság jelenlegi tagjainak megbízatása 2015. augusztus 1-én lejár, az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a 2015. augusztus 2-től (illetve a megismételt Közgyűlés napjától) kezdődő határozatlan időtartamra válassza az Igazgatóság tagjává a következő személyeket:

 1. Balázs Csaba (1027 Budapest, Frankel Leó út26. 6. em. 2.)

Bencze György (1025 Budapest, Muraközi u. 22.)

Faragó Péter (2000 Szentendre, Bükkös part 46.)

Kovács András (Tudor Vladimirescu nr 20A, Otopeni, Ilfov, 075100 Románia)

Kovács Péter (1028 Budapest, Fuvola u. 20/a.)

Pankotai Csaba (1046 Szófia, Kisinev utca 8, ap 41., Bulgária)

Az Igazgatóság tagjai feladatukat díjazás nélkül látnák el. A megválasztani javasolt személyek közül dr. Balázs Csaba, Bencze György, Kovács András és Pankotai Csaba urak már eddig is Igazgatóság tagjai voltak, míg Faragó Péter és Kovács Péter urak szakmai önéletrajza a jelen előterjesztés mellékletét képezik.

A javasolt határozatok szövege:

„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […] tartózkodás mellett a 2015. augusztus 2. [vagy a megismételt Közgyűlés dátuma] napjától kezdődő határozatlan időtartamra az Igazgatóság tagjává választja dr. Balázs Csaba urat (1027 Budapest, Frankel Leó út 26. 6. em. 2.)”

 

„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […] tartózkodás mellett a 2015. augusztus 2. [vagy a megismételt Közgyűlés dátuma] napjától kezdődő határozatlan időtartamra az Igazgatóság tagjává választja Bencze György urat (1133 Budapest, Ipoly u. 8.)”

 

„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […] tartózkodás mellett a 2015. augusztus 2. [vagy a megismételt Közgyűlés dátuma] napjától kezdődő határozatlan időtartamra az Igazgatóság tagjává választja Faragó Péter urat (2000 Szentendre, Bükkös part 46.)”

 

„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […] tartózkodás mellett a 2015. augusztus 2. [vagy a megismételt Közgyűlés dátuma] napjától kezdődő határozatlan időtartamra az Igazgatóság tagjává választja Kovács András urat (Tudor Vladimirescu nr 20A, Otopeni, Ilfov, 075100 Románia).”

 

„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […] tartózkodás mellett a 2015. augusztus 2. [vagy a megismételt Közgyűlés dátuma] napjától kezdődő határozatlan időtartamra az Igazgatóság tagjává választja Kovács Péter urat (1028 Budapest, Fuvola u. 20/a.)”

 

„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […] tartózkodás mellett a 2015. augusztus 2. [vagy a megismételt Közgyűlés dátuma] napjától kezdődő határozatlan időtartamra az Igazgatóság tagjává választja Pankotai Csaba urat (1046 Szófia, Kisinev utca 8, ap 41., Bulgária).”

 

„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […] tartózkodás mellett akként határoz, hogy az Igazgatóság tagjai tisztségüket díjazás nélkül látják el.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

Figyelemmel arra, hogy a Felügyelő Bizottság jelenlegi tagjainak megbízatása 2015. augusztus 1-én lejár, az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a 2015. augusztus 2-től (illetve a megismételt Közgyűlés napjától) kezdődő határozatlan időtartamra válassza a Felügyelő Bizottság tagjává a következő személyeket:

Bognár Attila (1025 Budapest, Csejtei u. 14.)

Klementisz-Csikós Gábor (1147 Budapest, Fűrész u. 30-32.)

 1. Kósik Tamás (1173 Budapest, Sarlósfecske u. 8.)

A Felügyelő Bizottság tagjai feladatukat díjazás nélkül látnák el. A megválasztani javasolt személyek önéletrajza – mivel már eddig is a Felügyelő Bizottság tagjai voltak – már korábban közzétételre került.

A javasolt határozatok szövege:

„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […] tartózkodás mellett a 2015. augusztus 2. [vagy a megismételt Közgyűlés dátuma] napjától kezdődő határozatlan időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává választja Bognár Attila urat (1025 Budapest, Csejtei u. 14.)”

 

„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […] tartózkodás mellett a 2015. augusztus 2. [vagy a megismételt Közgyűlés dátuma] napjától kezdődő határozatlan időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává választja Klementisz-Csikós Gábor urat (1147 Budapest, Fűrész u. 30-32.)”

 

„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […] tartózkodás mellett a 2015. augusztus 2. [vagy a megismételt Közgyűlés dátuma] napjától kezdődő határozatlan időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává választja dr. Kósik Tamás urat (1173 Budapest, Sarlósfecske u. 8.)”

 

„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […] tartózkodás mellett akként határoz, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai tisztségüket díjazás nélkül látják el.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

Figyelemmel arra, hogy az Audit Bizottság jelenlegi tagjainak megbízatása 2015. augusztus 1-én lejár, az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a 2015. augusztus 2-től (illetve a megismételt Közgyűlés napjától) kezdődő határozatlan időtartamra válassza az Audit Bizottság tagjává a következő személyeket:

Bognár Attila (1025 Budapest, Csejtei u. 14.)

Klementisz-Csikós Gábor (1147 Budapest, Fűrész u. 30-32.)

 1. Kósik Tamás (1173 Budapest, Sarlósfecske u. 8.)

Az Audit Bizottság tagjai a Felügyelő Bizottság megválasztani javasolt független tagjai közül kerültek jelölésre. Az Audit Bizottság tagjai feladatukat díjazás nélkül látnák el.

A javasolt határozatok szövege:

„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […] tartózkodás mellett a 2015. augusztus 2. [vagy a megismételt Közgyűlés dátuma] napjától kezdődő határozatlan időtartamra az Audit Bizottság tagjává választja Bognár Attila urat (1025 Budapest, Csejtei u. 14.)”

 

„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […] tartózkodás mellett a 2015. augusztus 2. [vagy a megismételt Közgyűlés dátuma] napjától kezdődő határozatlan időtartamra az Audit Bizottság tagjává választja Klementisz-Csikós Gábor urat (1147 Budapest, Fűrész u. 30-32.)”

 

„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […] tartózkodás mellett a 2015. augusztus 2. [vagy a megismételt Közgyűlés dátuma] napjától kezdődő határozatlan időtartamra az Audit Bizottság tagjává választja dr. Kósik Tamás urat (1173 Budapest, Sarlósfecske u. 8.)”

 

„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […] tartózkodás mellett akként határoz, hogy az Audit Bizottság tagjai tisztségüket díjazás nélkül látják el.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz:

Figyelemmel az 1-3. napirendi pontokra, az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Alapszabály X/14., XI/2. és XII/3. pontjai az alábbiak szerint kerüljenek módosításra.

„[X/]14./ A Társaság Igazgatóságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

 1. Balázs Csaba (1027 Budapest, Frankel Leó út 26. 6. em. 2.)

Bencze György (1025 Budapest, Muraközi u. 22.)

Faragó Péter (2000 Szentendre, Bükkös part 46.)

Kovács András (Tudor Vladimirescu nr 20A, Otopeni, Ilfov, 075100 Románia)

Kovács Péter (1028 Budapest, Fuvola u. 20/a.)

Pankotai Csaba (1046 Szófia, Kisinev utca 8, ap 41., Bulgária)”

„[XI/]2./ A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

Bognár Attila (1025 Budapest, Csejtei u. 14.)

Klementisz-Csikós Gábor (1147 Budapest, Fűrész u. 30-32.)

 1. Kósik Tamás (1173 Budapest, Sarlósfecske u. 8.)”

„[XII/]3./ A Társaság audit bizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

Bognár Attila (1025 Budapest, Csejtei u. 14.)

Klementisz-Csikós Gábor (1147 Budapest, Fűrész u. 30-32.)

 1. Kósik Tamás (1173 Budapest, Sarlósfecske u. 8.)”

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […] tartózkodás mellett elfogadja a Társaság Alapszabálya X/14., XI/2. és XII/3. pontjainak módosítását az alábbiak szerint:

 

„[X/]14./ A Társaság Igazgatóságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

 

 1. Balázs Csaba (1027 Budapest, Frankel Leó út 26. 6. em. 2.)

Bencze György (1133 Budapest, Ipoly u. 8.)

Faragó Péter (2000 Szentendre, Bükkös part 46.)

Kovács András (Tudor Vladimirescu nr 20A, Otopeni, Ilfov, 075100 Románia)

Kovács Péter (1028 Budapest, Fuvola u. 20/a.)

Pankotai Csaba (1046 Szófia, Kisinev utca 8, ap 41., Bulgária)”

 

„[XI/]2./ A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

 

Bognár Attila (1025 Budapest, Csejtei u. 14.)

Klementisz-Csikós Gábor (1147 Budapest, Fűrész u. 30-32.)

 1. Kósik Tamás (1173 Budapest, Sarlósfecske u. 8.)”

 

„[XII/]3./ A Társaság audit bizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

 

Bognár Attila (1025 Budapest, Csejtei u. 14.)

Klementisz-Csikós Gábor (1147 Budapest, Fűrész u. 30-32.)

 1. Kósik Tamás (1173 Budapest, Sarlósfecske u. 8.)”

Előterjesztés és határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság indítványozza a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaságnak a 4. napirendi pontban elfogadásra kerülő módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […] tartózkodás mellett elfogadja a Társaság 4. napirendi pont szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szövegezett Alapszabályát.”

Budapest, 2015. július 21.

 1. Balázs Csaba

az Igazgatóság elnöke

EST MEDIA Nyrt.