NOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

  1. JÚLIUS 22-ÉN TARTOTT

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉNEK

ÉRDEMI HATÁROZATAI

3/2015. (07. 22.) sz. határozat

 

A Közgyűlés 5.232.950 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 2015. augusztus 2. napjától kezdődő határozatlan időtartamra az Igazgatóság tagjává választja dr. Balázs Csaba urat (1027 Budapest, Frankel Leó út 26. 6. em. 2.)

 

4/2015. (07. 22.) sz. határozat

 

A Közgyűlés 5.232.950 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 2015. augusztus 2. napjától kezdődő határozatlan időtartamra az Igazgatóság tagjává választja Bencze György urat (1025 Budapest, Muraközi u. 22.)

 

5/2015. (07. 22.) sz. határozat

 

A Közgyűlés 5.232.950 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 2015. augusztus 2. napjától kezdődő határozatlan időtartamra az Igazgatóság tagjává választja Faragó Péter urat (2000 Szentendre, Bükkös part 46.)

 

6/2015. (07. 22.) sz. határozat

 

A Közgyűlés 5.232.950 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 2015. augusztus 2. napjától kezdődő határozatlan időtartamra az Igazgatóság tagjává választja Kovács András urat (Tudor Vladimirescu nr 20A, Otopeni, Ilfov, 075100 Románia).

 

7/2015. (07. 22.) sz. határozat

 

A Közgyűlés 5.232.950 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 2015. augusztus 2. napjától kezdődő határozatlan időtartamra az Igazgatóság tagjává választja Kovács Péter urat (1028 Budapest, Fuvola u. 20/a.)

 

8/2015. (07. 22.) sz. határozat

 

A Közgyűlés 5.232.950 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 2015. augusztus 2. napjától kezdődő határozatlan időtartamra az Igazgatóság tagjává választja Pankotai Csaba urat (1046 Szófia, Kisinev utca 8, ap 41., Bulgária).

 

9/2015. (07. 22.) sz. határozat

 

A Közgyűlés 5.232.950 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként határoz, hogy az Igazgatóság tagjai tisztségüket díjazás nélkül látják el.

 

10/2015. (07. 22.) sz. határozat

 

A Közgyűlés 5.232.950 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 2015. augusztus 2. napjától kezdődő határozatlan időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává választja Bognár Attila urat (1025 Budapest, Csejtei u. 14.)

 

11/2015. (07. 22.) sz. határozat

 

A Közgyűlés 5.232.950 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 2015. augusztus 2. napjától kezdődő határozatlan időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává választja Klementisz-Csikós Gábor urat (1147 Budapest, Fűrész u. 30-32.)

 

12/2015. (07. 22.) sz. határozat

 

A Közgyűlés 5.232.950 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 2015. augusztus 2. napjától kezdődő határozatlan időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává választja dr. Kósik Tamás urat (1173 Budapest, Sarlósfecske u. 8.)

 

13/2015. (07. 22.) sz. határozat

 

A Közgyűlés 5.232.950 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként határoz, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai tisztségüket díjazás nélkül látják el.

 

14/2015. (07. 22.) sz. határozat

 

A Közgyűlés 5.232.950 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 2015. augusztus 2. napjától kezdődő határozatlan időtartamra az Audit Bizottság tagjává választja Bognár Attila urat (1025 Budapest, Csejtei u. 14.)

 

15/2015. (07. 22.) sz. határozat

 

A Közgyűlés 5.232.950 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 2015. augusztus 2. napjától kezdődő határozatlan időtartamra az Audit Bizottság tagjává választja Klementisz-Csikós Gábor urat (1147 Budapest, Fűrész u. 30-32.)

 

16/2015. (07. 22.) sz. határozat

 

A Közgyűlés 5.232.950 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 2015. augusztus 2. napjától kezdődő határozatlan időtartamra az Audit Bizottság tagjává választja dr. Kósik Tamás urat (1173 Budapest, Sarlósfecske u. 8.)

 

17/2015. (07. 22.) sz. határozat

 

A Közgyűlés 5.232.950 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként határoz, hogy az Audit Bizottság tagjai tisztségüket díjazás nélkül látják el.

 

 

18/2015. (07. 22.) sz. határozat

 

A Közgyűlés 5.232.950 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság Alapszabálya X/14., XI/2. és XII/3. pontjainak módosítását az alábbiak szerint:

 

„[X/]14./ A Társaság Igazgatóságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

 

  1. Balázs Csaba (1027 Budapest, Frankel Leó út 26. 6. em. 2.)

Bencze György (1025 Budapest, Muraközi u. 22.)

Faragó Péter (2000 Szentendre, Bükkös part 46.)

Kovács András (Tudor Vladimirescu nr 20A, Otopeni, Ilfov, 075100 Románia)

Kovács Péter (1028 Budapest, Fuvola u. 20/a.)

Pankotai Csaba (1046 Szófia, Kisinev utca 8, ap 41., Bulgária)”

 

„[XI/]2./ A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

 

Bognár Attila (1025 Budapest, Csejtei u. 14.)

Klementisz-Csikós Gábor (1147 Budapest, Fűrész u. 30-32.)

  1. Kósik Tamás (1173 Budapest, Sarlósfecske u. 8.)”

 

„[XII/]3./ A Társaság audit bizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

 

Bognár Attila (1025 Budapest, Csejtei u. 14.)

Klementisz-Csikós Gábor (1147 Budapest, Fűrész u. 30-32.)

  1. Kósik Tamás (1173 Budapest, Sarlósfecske u. 8.)”

 

19/2015. (07. 22.) sz. határozat

 

A Közgyűlés 5.232.950 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság 4. napirendi pont szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szövegezett Alapszabályát.