AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK CÉGBÍRÓSÁGI BEJEGYZÉSÉRŐL

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1012 Budapest, Logodi u. 49., Cg. 01-10-043483) ezúton teszi közzé, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-043483/253 és Cg. 01-10-043483/253 számú végzéseivel 2016. február 11-i hatállyal bejegyezte a Részvénytársaság 2015. június 19-i és 2015. július 22-i közgyűléseinek határozatait.

Ennek megfelelően a cégjegyzékbe bejegyzésre került, hogy a Részvénytársaság jegyzett tőkéje 40.507.837,5 forint összegre módosult, amelyet 51.933.125 darab, egyenként 0,78 forint névértékű, „A” sorozatú törzsrészvény testesít meg. A Részvénytársaság megkezdi a jelenleg forgalomban lévő, 10 forint névértékű törzsrészvények 0,78 forint névértékű törzsrészvényekké történő átalakítását, és ennek rendjéről újabb közleményt tesz majd közzé.

Bejegyzésre kerültek továbbá a cégjegyzékbe a Részvénytársaság Igazgatóságába és Felügyelő Bizottságába a 2015. július 22-i közgyűlésen megválasztott személyek.

Budapest, 2016. március 1.

______________________

EST MEDIA Nyrt.