Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1012 Budapest, Logodi u. 49., Cg. 01-10-043483) ezúton teszi közzé, hogy dr. Balázs Csaba ­– az Igazgatóság elnöke – a vezető tisztségviselők közül a cégjegyzékből törlésre került a Részvénytársaságtól teljesen független céggel összefüggésben bekövetkezett okból.

Az Igazgatóság erre figyelemmel a mai napon a tagjai közül Kovács Péter urat választotta meg az Igazgatóság elnökévé.

Budapest, 2016. március 11.