AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA
AZ ALAPTŐKE NAGYSÁGÁRÓL ÉS A RÉSZVÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ
SZAVAZATI JOGOK SZÁMÁRÓL

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1012
Budapest, Logodi u. 49., Cg. 01-10-043483) a tőkepiacról szóló 2001.
évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdése alapján – amely szerint a
kibocsátó minden naptári hónap utolsó napján köteles közzétenni a
részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke
nagyságát – az alábbiakat teszi közzé.

A Társaság alaptőkéje 2016. május 31-én 40.507.837,5 forint. Az
alaptőkét 51.933.125 darab, egyenként 0,78 forint névértékű, „A”
sorozatú törzsrészvény testesíti meg. Tekintve, hogy a Társaság
Alapszabálya szerint minden egyes részvényhez egy szavazat tartozik,
a Társaság összes részvényéhez mindösszesen 51.933.125 szavazat
kapcsolódik.

A Társaság saját részvény tulajdonnal nem rendelkezik.
Budapest, 2016. május 31.

______________________
EST MEDIA Nyrt.