Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1012 Budapest, Logodi u. 49., Cg. 01-10-043483) ezúton teszi közzé, hogy a kibocsátó feletti folyamatos felügyelet gyakorlása keretében a Magyar Nemzeti Bank 2016. május 18-án meghozott, H-PJ-III-43/2016. számú határozatával a Társaságot figyelmezette, hogy a jövőben teljeskörűen és határidőben tegyen eleget a rendszeres tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, és ennek keretében minden esetben intézkedjen arról, hogy a jövőben az éves jelentés közzétételére a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal és határidőben kerüljön sor, és ezen információkról egyidejűleg tájékoztassa az MNB-t.

A határozat meghozatalának alapjául az szolgált, hogy a Társaság a 2015. pénzügyi évről készített éves jelentését a www.kozzetetelek.hu oldalon csak 2016. május 1-én, azaz egy nap késéssel tette közzé.

Budapest, 2016. május 24.

EST MEDIA Nyrt.