Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1012 Budapest, Logodi u. 49., Cg. 01-10-043483) ezúton teszi közzé, hogy a Részvénytársaság mai napon tartott rendkívüli közgyűlése határozatképtelen volt, mivel azon a szavazásra jogosító részvények 2,72 százaléka volt képviselve.

A megismételt közgyűlés változatlan helyszínen – 1055 Budapest, Honvéd tér 10/a. II. emelet (Kaptár Zrt. irodája) – és azonos napirendi pontokkal kerül megtartásra, 2016. július 29-én 11 órakor.

Budapest, 2016. július 18.

______________________

EST MEDIA Nyrt.