Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1012 Budapest, Logodi u. 49., Cg. 01-10-043483) ezúton teszi közzé, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2016. október 19-én meghozott, Cg.01-10-043483/270, valamint Cg.01-10-043483/271 számú végzéseivel törölte a cégjegyzékből az Igazgatóság 2016. január 7-én lemondott tagjait, Kovács András és Pankotai Csaba urakat, egyidejűleg bejegyezte a cégjegyzékbe Kovács Péter urat, mint a Részvénytársaság Igazgatóságának 2016. március 11-én megválasztott új elnökét.

Budapest, 2016. október 24.

______________________

EST MEDIA Nyrt.