AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
TÁJÉKOZTATÓJA CSŐDELJÁRÁSRÓL

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1012 Budapest, Logodi u. 49., Cg. 01-10-043483) 2016. október 28-i tájékoztatójához kapcsolódóan – amelyben tájékoztatta T. Részvényeseit, hogy akként döntött, hogy kezdeményezi a Társaság csődeljárásának megindítását – ezúton az alábbiakat teszi közzé.

Az Igazgatóság megkezdte a csődeljárás előkészítését. A csődeljárás iránti kérelmet a Társaság 2016 decemberének folyamán nyújtja be a Fővárosi Törvényszékre. Ezen időpontbeli módosítástól eltekintve a 2016. október 28-i közzétételben írtak változatlanul irányadónak tekinthetőek a Társaság tervezett lépéseit illetően.

Budapest, 2016. november 30.