Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1012 Budapest, Logodi u. 49., Cg. 01-10-043483) ezúton teszi közzé, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. („BÉT”) vezérigazgatója a Társaságot a 2017. január 6-án meghozott, 17/2017. számú határozatával elkülönítés szankcióban részesítette.

A BÉT vezérigazgatója a Társaság BÉT felé fennálló tartozásai miatt a Társaság törzsrészvényeit (ISIN azonosító: HU0000127816) a Részvények Standard kategóriából 2017. január 13-tól hat hónapos időtartamra elkülönítette, egyidejűleg a Társaság részvényeinek kereskedése során alkalmazott kereskedési modellt a „Folyamatos kereskedés aukciókkal Kereskedési Modellről” „Aukciós Kereskedési Modellre” módosította.

Budapest, 2017. január 7.

EST MEDIA Nyrt.