AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ

NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA

IGAZGATÓSÁGI TAG LEMONDÁSÁRÓL

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1012 Budapest, Logodi u. 49., Cg. 01-10-043483) ezúton bejelenti, hogy a mai napon kézhez vett nyilatkozatával Faragó Péter úr 2017. január 23-i hatállyal lemondott a Részvénytársaság Igazgatóságában betöltött tisztségéről.

Budapest, 2017. január 23.

______________________

EST MEDIA Nyrt.