AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ

NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

TÁJÉKOZTATÓJA CSŐDELJÁRÁSRÓL

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1012 Budapest, Logodi u. 49., Cg. 01-10-043483) 2016. október 28-i, 2016. november 30-i, illetve 2016. december 31-i tájékoztatóihoz kapcsolódóan – amelyekben tájékoztatta T. Részvényeseit, hogy akként döntött, hogy a Társaság csődeljárásának megindítását 2017 januárjában kezdeményezi – ezúton az alábbiakat teszi közzé.

A csődeljárás előkészítése folyamatban van. Annak jelentős adminisztrációs terhe miatt a csődeljárás iránti kérelmet a Társaság 2017 februárjának folyamán nyújtja be a Fővárosi Törvényszékre. Ezen időpontbeli módosítástól eltekintve a 2016. október 28-i közzétételben írtak változatlanul irányadónak tekinthetőek a Társaság tervezett lépéseit illetően.

Budapest, 2017. január 31.