AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ

NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

TÁJÉKOZTATÓJA IDEIGLENES FIZETÉSI HALADÉKRÓL

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1012 Budapest, Logodi u. 49., Cg. 01-10-043483) a 2017. február 28-án előterjesztett csődeljárás lefolytatása iránti kérelméhez kapcsolódóan közzéteszi, hogy a Fővárosi Törvényszék 9.Cspk.5/2017/3. számú végzésével a Társaságot – a bíróság további döntéséig – ideiglenes fizetési haladékban részesítette.

Budapest, 2017. március 2.

______________________

EST MEDIA Nyrt.