AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG „CS.A.” TÁJÉKOZTATÓJA CSŐDELJÁRÁS ELRENDELÉSÉRŐL

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság „cs.a.” (1012 Budapest, Logodi u. 49., Cg. 01-10-043483) a 2017. február 28-án előterjesztett csődeljárás lefolytatása iránti kérelméhez kapcsolódóan közzéteszi, hogy a Fővárosi Törvényszék 9.Cspk.5/2017/8. számú végzésével elrendelte az EST MEDIA Nyrt. „cs.a.” csődeljárását.

A csődeljárás kezdő időpontja a végzés Cégközlöny honlapján történő közzétételének napja, azaz 2017. március 18.

Budapest, 2017. március 20.

______________________

EST MEDIA Nyrt. „cs.a.”