AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ

NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG „CS.A.”

TÁJÉKOZTATÓJA HITELEZŐI EGYEZSÉGI TÁRGYALÁSRÓL

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság „cs.a.” (1012 Budapest, Logodi u. 49., Cg. 01-10-043483) ezúton teszi közzé, hogy a Társaság folyamatban lévő csődeljárásban a mai napon sor került az első hitelezői egyezségi tárgyalásra.

A tárgyaláson a hitelezők a Társaság által előterjesztett első egyezségi javaslatot nem fogadták el.

A Társaság vállalta az egyezségi javaslat átdolgozását. A hitelezők ezt követően hozzájárultak a fizetési moratórium 120 nappal, összesen a csődeljárás 2017. március 18-i kezdőnapjától számított 240 napig történő meghosszabbításához.

A Társaság ismételten felhívja a T. Részvényesek figyelmét, hogy amennyiben az átdolgozásra kerülő csődegyezségi javaslatot a Társaság hitelezői végül nem fogadják el, úgy a csődeljárás a jogszabályok értelmében automatikusan felszámolási eljárásba fordul át, amely végső soron a Társaság megszűnéséhez vezethet.

Budapest, 2017. május 12.

______________________

EST MEDIA Nyrt.