AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ

NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG „CS.A.”

TÁJÉKOZTATÓJA FIZETÉSI HALADÉK MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság „cs.a.” (1012 Budapest, Logodi u. 49., Cg. 01-10-043483) ezúton teszi közzé, hogy a Társaság folyamatban lévő csődeljárásban a Fővárosi Törvényszék 9.Cspk.5/2017/15. számú végzésével a 2017. március 18-án közzétett végzéssel megindult fizetési haladékot 240 napra meghosszabbította. A meghosszabbított fizetési haladék 2017. november 14. napján 0 órakor jár le.

Budapest, 2017. május 19.

______________________

EST MEDIA Nyrt. „cs.a.”