Az EST mEdia vagyonkezelő

Nyilvánosan Működő RÉSZVÉNYtÁRSASÁG „CS.A.” tájékoztatója

A Budapesti Értéktőzsde ZRT.

VEZÉRIGAZGATÓJÁNAK HATÁROZATÁRÓL

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság „cs.a.” (1012 Budapest, Logodi u. 49., Cg. 01-10-043483) ezúton teszi közzé, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. („BÉT”) vezérigazgatója a 2017. július 12-én meghozott, 256/2017. számú határozatával akként döntött, hogy a Társasággal szemben 2017. január 13. óta alkalmazott elkülönítés szankciót 2017. július 13-tól további hat hónapos időtartamra fenntartja, figyelemmel arra, hogy a Társaságnak a BÉT felé továbbra is lejárt tartozásai állnak fenn.

Budapest, 2017. július 12.