Az EST mEdia vagyonkezelő

Nyilvánosan Működő RÉSZVÉNYtÁRSASÁG „CS.A.” tájékoztatója A RÉSZVÉNYTÁRSASÁGBAN TÖRTÉNT BEFOLYÁSSZERZÉSRŐL

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság „cs.a.” (1012 Budapest, Logodi u. 49., Cg. 01-10-043483) a Tpt. 55. § (2) bekezdése értelmében ezúton teszi közzé, hogy a Társaság által 2017. július 19-én kézhez vett, 2017. április 25-i keltezésű tájékoztatás szerint Sáradi Elek János úr (9632 Sajtoskál, Bük-Fürdői u. 17.) az EST MEDIA Nyrt „cs.a.”-ban öt százalékot meghaladó befolyást zerzett 2.752.855 darab törzsrészvény megszerzésével.

Budapest, 2017. július 20.

EST MEDIA Nyrt. „cs.a.”