AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ

NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG „CS.A.” HIRDETMÉNYE 10 FORINT NÉVÉRTÉKŰ DEMATERIALIZÁLT

TÖRZSRÉSZVÉNYEINEK 0,78 FORINT NÉVÉRTÉKŰ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYEKKÉ TÖRTÉNŐ ÁTALAKÍTÁSÁRÓL

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság „cs.a.” (1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1., jelenleg bejegyzett székhelye 1012 Budapest, Logodi u. 49., Cg. 01-10-043483) 2015. június 19-i Közgyűlése 3/2015. (06. 19.) számú határozatával akként döntött, hogy – amint arról a T. Befektetőket korábban már értesítettük – a Társaság alaptőkéjét a korábbi 519.331.250 forintról 478.823.412,5 forint mértékben, azaz 40.507.837,5 forintra leszállítja. Erre figyelemmel az 51.933.125 darab, egyenként 10 forint névértékű, azonos jogokat biztosító törzsrészvény névértéke 0,78 forintra csökkent.

A változást a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-043483/251 számú végzésével 2016. február 11-én a cégjegyzékbe bejegyezte.

Az alaptőke-leszállításra tekintettel a Társaság Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a T. Részvényeseket.

Az alaptőke leszállítására és a névértékváltozásra tekintettel egy darab 10 forint névértékű dematerializált törzsrészvény (ESTMEDIA10 törzsrészvények, ISIN: HU0000127816) helyébe egy darab 0,78 forint névértékű dematerializált törzsrészvény (ESTMEDIA078 törzsrészvények, ISIN: HU0000151956) lép, amellyel összefüggésben minden egyes darab ESTMEDIA10 törzsrészvény tulajdonosa egy darab ESTMEDIA078 törzsrészvény értékpapírszámlán történő jóváírására jogosult. Az új részvényekhez kapcsolódó mindennemű jogosultság és kötelezettség a Társaság hatályos Alapszabályában és az alkalmazandó jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek megfelelően a korábbi részvényekhez kapcsolódó jogokkal és kötelezettségekkel teljes mértékben megegyezik.

Az átalakítás menetrendje:

  1. október 17. (D-3 nap):

Az ESTMEDIA10 törzsrészvények utolsó BÉT kereskedési napja.

  1. október 18. (D-2 nap):

Az ESTMEDIA078 törzsrészvények első BÉT kereskedési napja.

  1. október 19. (D-1 nap, Fordulónap):

Az ESTMEDIA10 törzsrészvények utolsó BÉT kereskedési nap elszámolásának napja.

Ezen a napon lehet utoljára az ESTMEDIA10 törzsrészvényekkel OTC kereskedést bonyolítani.

Ezen a napon lehet utoljára az ESTMEDIA10 törzsrészvényekkel a KELER Zrt. szabályai alapján értékpapírszámla-műveleteket végezni.

  1. október 20. (D nap, a részvénycsere napja):

Az ESTMEDIA10 törzsrészvények törlésének napja.

Az ESTMEDIA078 törzsrészvények jóváírásának napja.

Az ESTMEDIA078 törzsrészvények első kereskedési nap elszámolása.

Az ESTMEDIA078 törzsrészvényekkel ettől a naptól lehet OTC kereskedést kezdeményezni.

Az értékpapírcsere során a számlatulajdonosok KELER Zrt-nél vezetett értékpapírszámláiról törlődnek az ESTMEDIA10 törzsrészvények, valamint a fordulónapi záró értékpapír-számlaállapot alapján jogosultak egy darab 10 forint névértékű ESTMEDIA10 törzsrészvény után egy darab 0,78 forint névértékű ESTMEDIA078 törzsrészvényre, amelyek jóváírásra kerülnek a számlatulajdonosok 676767/787878-as számláin.

A részvénycsere jelen hirdetményben nem szabályozott kérdéseiben a vonatkozó jogszabályok és szabályzatok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, az egyéb alkalmazandó magyar jogszabályok, valamint a KELER Zrt. és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. szabályzatai, továbbá a Társaság Alapszabálya megfelelően irányadók.

Budapest, 2017. október 6.