AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ

NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG „CS.A.”

TÁJÉKOZTATÓJA CSŐDEGYEZSÉG JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság „cs.a.” (1012 Budapest, Logodi u. 49., Cg. 01-10-043483) ezúton teszi közzé, hogy a Társaság folyamatban lévő csődeljárásban a Fővárosi Törvényszék a Társaság jogi képviselője által 2017. november 8-án piaczárás után kézhez vett, 39.Cspk.5/2017/26. számú végzésével a csődegyezséget jóváhagyta és a csődeljárást befejezetté nyilvánította.

A Társaság felhívja a figyelmet, hogy a Fővárosi Törvényszék végzése nem jogerős.

Budapest, 2017. november 8.

______________________

EST MEDIA Nyrt. „cs.a.”