AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ

NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG „CS.A.”

TÁJÉKOZTATÓJA FELLEBBEZÉSRŐL CSŐDELJÁRÁSBAN

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság „cs.a.” (1012 Budapest, Logodi u. 49., Cg. 01-10-043483) ezúton teszi közzé, hogy a folyamatban lévő csődeljárásában iratbetekintés útján a mai napon a Társaság tudomására jutott, hogy a Fővárosi Törvényszék 39.Cspk.5/2017/26. számú, csődegyezséget jóváhagyó végzése ellen egy – a csődeljárásban nyilvántartásba vett teljes követelésállomány 0,42 százalékával rendelkező – hitelező fellebbezéssel élt.

A Társaság a fellebbezés kézbesítését és az indokolás tanulmányozását követően dönt a további lépéseiről.

Budapest, 2017. december 5.

______________________

EST MEDIA Nyrt. „cs.a.”