AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ

NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG „CS.A.” TÁJÉKOZTATÓJA

AZ ALAPTŐKE NAGYSÁGÁRÓL ÉS A RÉSZVÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ

SZAVAZATI JOGOK SZÁMÁRÓL

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság „cs.a.” (1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1., jelenleg bejegyzett székhelye 1012 Budapest, Logodi u. 49., Cg. 01-10-043483) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdése alapján – amely szerint a kibocsátó minden naptári hónap utolsó napján köteles közzétenni a részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát – az alábbiakat teszi közzé.

A Társaság alaptőkéje 2017. december 31-én 40.507.837,5 forint. Az alaptőkét 51.933.125 darab, egyenként 0,78 forint névértékű, „A” sorozatú törzsrészvény testesíti meg. Tekintve, hogy a Társaság Alapszabálya szerint minden egyes részvényhez egy szavazat tartozik, a Társaság összes részvényéhez mindösszesen 51.933.125 szavazat kapcsolódik.

A Társaság saját részvény tulajdonnal nem rendelkezik.

Budapest, 2017. december 31.

______________________

EST MEDIA Nyrt. „cs.a.”