Az EST mEdia vagyonkezelő

Nyilvánosan Működő RÉSZVÉNYtÁRSASÁG „CS.A.” tájékoztatója

A Budapesti Értéktőzsde ZRT.

VEZÉRIGAZGATÓJÁNAK HATÁROZATÁRÓL

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság „cs.a.” (1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) ezúton teszi közzé, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. („BÉT”) Vezérigazgatója a 2018. január 12-én meghozott, 18/2018. számú határozatával akként döntött, hogy a Társasággal szemben 2017. január 13. óta alkalmazott elkülönítés szankciót 2018. január 13-tól további hat hónapos időtartamra fenntartja.

A Társaság a részvényei 2016. február 11-i hatállyal végrehajtott névértékcsökkentésével kapcsolatos Terméklista-módosítási kérelmét csak 2017. október 9-én nyújtotta be a BÉT felé. Mivel ezzel a Társaság az elkülönítés időtartama alatt megsértette a BÉT bevezetési és forgalomban tartási szabályait, és emiatt a BÉT Vezérigazgatója a figyelmeztetés szankciót alkalmazta vele szemben, így a Társaság nem felelt meg az elkülönítés megszüntetéséhez és a Részvények Standard kategóriába való visszasoroláshoz szükséges feltételeknek.

Budapest, 2018. január 15.

EST MEDIA Nyrt. „cs.a.”