AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ

NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG „CS.A.” TÁJÉKOZTATÓJA

CÉGBÍRÓSÁGI BEJEGYZŐ VÉGZÉSRŐL

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság „cs.a.” (1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) ezúton bejelenti, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2018. február 14-én meghozott, a Társaság jogi képviselője által a tegnapi napon kézhez vett, Cg. 01-10-043483/287 számú végzésével bejegyezte a Részvénytársaság 2017. április 18-án és 2017. május 17-án megtartott éves rendes közgyűlésének határozatait. A közgyűlés érdemi határozatairól a közzétételi helyein a Részvénytársaság a közgyűlés napjain rendkívüli tájékoztatásokat tett közzé.

Ennek megfelelően a Részvénytársaság bejegyzett székhelye a 1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1. címre módosult, bejegyzett könyvvizsgálója pedig a Moore Stephens Hezicomp Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1146 Budapest, Hermina út 17. 8. em.).

Budapest, 2018. február 21.

______________________

EST MEDIA Nyrt. „cs.a.”