AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG „CS.A.” TÁJÉKOZTATÓJA CSŐDELJÁRÁS IRATAINAK FELTERJESZTÉSÉRŐL

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság „cs.a.” (1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) csődeljárása státusza tárgyában 2018. február 1-én és 2018. február 9-én tett közzétételéhez kapcsolódóan tájékoztatja T. Részvényeseit, hogy a vagyonfelügyelő fellebbezéssel élt a Fővárosi Törvényszék Nemzeti Adó- és Vámhivatal kifogásának helyt adó végzése ellen.

A Társaság a mai napon tudomást szerzett arról, hogy a csődeljárás iratai – ennek keretében mind a fenti kifogás, mind pedig a csődegyezséget jóváhagyó végzés elleni fellebbezés és az arra tett észrevételek iratanyaga – 2018. február 22-én felterjesztésre került a Fővárosi Ítélőtáblára, amely harminc napon belül dönt az ügyben.

Budapest, 2018. február 26.

______________________

EST MEDIA Nyrt. „cs.a.”