AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
TÁJÉKOZTATÓJA CSŐDELJÁRÁS BEFEJEZÉSÉRŐL

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) ezúton tájékoztatja T. Befektetőit, hogy a Fővárosi Törvényszék mai napon a Cégközlönyben közzétette 39.Cspk.5/2017/43. számú végzését, amellyel a csődegyezséget jóváhagyta és a csődeljárást befejezetté nyilvánította.

Budapest, 2018. március 20.