AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
TÁJÉKOZTATÓJA CSŐDELJÁRÁST BEFEJEZŐ HATÁROZAT KÉZHEZVÉTELÉRŐL

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) ezúton tájékoztatja T. Befektetőit, hogy a mai napon a Részvénytársaság jogi képviselője is kézhez vette a Fővárosi Törvényszék 39.Cspk.5/2017/43. számú végzését, amellyel a csődegyezséget jóváhagyta és a csődeljárást befejezetté nyilvánította.

A Részvénytársaság erre figyelemmel előkészíti a csődegyezségi megállapodás végrehajtását, amelynek érdemi lépéseiről külön tájékoztatásokat tesz majd közzé. A csődegyezségi megállapodás tartalmáról a Részvénytársaság 2017. szeptember 19-én tett közzé tájékoztatást.

Budapest, 2018. március 20.

______________________
EST MEDIA Nyrt.