AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ

NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

TÁJÉKOZTATÓJA KÖZGYŰLÉSRŐL

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) ezúton tájékoztatja T. Részvényeseit, hogy a Társaság mai napra összehívott éves rendes közgyűlése határozatképtelen volt, mivel azon a szavazati jogok 2,2 százaléka volt képviselve.

A megismételt közgyűlés 2018. április 26-án 10 órakor kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés a megjelentek által képviselt szavazatok számától függetlenül határozatképes lesz az eredetileg meghirdetett napirendi pontokban.

Budapest, 2018. április 16.

______________________

EST MEDIA Nyrt.