AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA ALAPTŐKE-EMELÉS CÉGBÍRÓSÁGI BEJEGYZÉSÉRŐL

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) ezúton teszi közzé, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Részvénytársaság jogi képviselője által a mai napon átvett, Cg.01-10-043483/293 számú végzésével bejegyezte a Részvénytársaság 2018. május 28-án elhatározott alaptőke-emelését.

Erre tekintettel a Részvénytársaság jegyzett tőkéje 40.507.837,5 forintról 52.316.857,32 forintra növekedett, amelyet 67.072.894 darab, egyenként 0,78 forint névértékű törzsrészvény testesít meg.

Az alaptőke-emelés keretében kibocsátásra kerülő 15.139.769 darab új törzsrészvény keletkeztetésére és tőzsdei bevezetésére kilencven napon belül sor kerül, amelyről a Részvénytársaság külön tájékoztatást fog közzétenni.

Budapest, 2018. július 5.

______________________

EST MEDIA Nyrt.