AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ

NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

TÁJÉKOZTATÓJA ELKÜLÖNÍTÉS MEGSZÜNTETÉSÉRŐL

ÉS RÉSZVÉNYEK TŐZSDEI BEVEZETÉSÉRŐL

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) ezúton teszi közzé az alábbiakat.

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. (BÉT) vezérigazgatója 2018. július 13-án meghozott, 210/2018. számú határozatával döntött a Részvénytársasággal szemben 2017. január 13-tól alkalmazott elkülönítés szankció megszüntetéséről 2018. július 17-i hatállyal, és ezzel a Részvénytársaság részvényeinek kereskedése során alkalmazott kereskedési modellt „Folyamatos kereskedés aukciókkal Kereskedési Modellre” módosította, figyelemmel arra, hogy a felülvizsgálat során a BÉT megállapította, hogy a Részvénytársaság a BÉT felé korábban fennálló tartozásának rendezésével megszüntette a szankciót kiváltó valamennyi szabályzat-, illetve kötelezettségszegést, továbbá az is megállapításra került, hogy a Bevezetési és Forgalomban Tartási Szabályokban az elkülönítés megszüntetésére meghatározott valamennyi további feltétel is teljesül.

A BÉT vezérigazgatója 2018. július 16-án meghozott, 215/2018. számú határozatával döntött továbbá a Részvénytársaság 2018. május 28-i alaptőke-emeléséből származó 15.139.769 darab, egyenként 0,78 forint névértékű, 11.809.019,82 forint össznévértékű dematerializált, névre szóló törzsrészvénye bevezetéséről a tőzsdei kereskedésbe 2018. július 17-vel.

Budapest, 2018. július 16.

______________________

EST MEDIA Nyrt.