AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ

NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

TÁJÉKOZTATÓJA A RÉSZVÉNYTÁRSASÁGBAN

TÖRTÉNT BEFOLYÁSSZERZÉSRŐL

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) a 2018. május 28-án elhatározott alaptőke-emeléssel kapcsolatosan a Tpt. 55. § (2) bekezdése értelmében ezúton közzéteszi, hogy a Park Teniszklub Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1114 Budapest, Bartók Béla út 15/d., Cg. 01-10-044985) – 100 százalékos leányvállalatán, a GlobTerm Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságon (1023 Budapest, Frankel Leó út 92. 6. em. 26., Cg. 01-09-733645) keresztül – az alaptőke-emelésből keletkezett részvények allokálásával a mai napon 14,9 százalékos (azaz tíz százalékot meghaladó mértékű) befolyást szerzett az EST MEDIA Nyrt-ben 10.000.000 darab törzsrészvény megszerzésével.

Budapest, 2018. július 18.

______________________

EST MEDIA Nyrt.