AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ

NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

TÁJÉKOZTATÓJA A RÉSZVÉNYTÁRSASÁGBAN

TÖRTÉNT BEFOLYÁS VÁLTOZÁSÁRÓL

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) a Tpt. 55. § (2) bekezdése értelmében ezúton közzéteszi, hogy a 2018. augusztus 1-én kézhez vett bejelentés szerint Sáradi Elek János úr (9632 Sajtoskál, Bük-Fürdői u. 17.) befolyása az EST MEDIA Nyrt-ben öt százalék alá csökkent, figyelemmel az EST MEDIA Nyrt. 2018. május 28-án elhatározott alaptőke-emelése során kibocsátott részvények keletkeztetésére.

Budapest, 2018. augusztus 1.

______________________

EST MEDIA Nyrt.