Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) ezúton teszi közzé, hogy a kibocsátó feletti folyamatos felügyelet gyakorlása keretében a Magyar Nemzeti Bank 2018. szeptember 6-án meghozott, H-PJ-III-59/2018. számú határozatával kötelezte a Társaságot, hogy a jogszabályi rendelkezések által lehetővé tett legrövidebb időn belül intézkedjen a Társaságra vonatkozó jogszabályokban meghatározott kibocsátói minősítéssel rendelkező állandó könyvvizsgáló megválasztása iránt.

A határozat meghozatalának alapjául az szolgált, hogy a Társaság 2018. április 26-i közgyűlése a Társaság könyvvizsgálójának a 2018. üzleti évre újraválasztotta a Moore Stephens Hezicomp Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft-t, amelynek nevében a Társaság könyvvizsgálatát Herczeg Zoltán könyvvizsgáló végzi el.

Az MNB észlelte, hogy a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett közhiteles nyilvántartás szerint sem a könyvvizsgáló társaság, sem a személyében felelős könyvvizsgáló nem rendelkezik ún. kibocsátói minősítéssel, bár a Pénzügyminisztérium Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Főosztálya tájékoztatása értelmében a könyvvizsgáló 2018. június 19-én a kibocsátói minősítés megszerzése iránti kérelmet benyújtotta.

A Társaság Igazgatósága a fentiekre figyelemmel haladéktalanul gondoskodik rendkívüli közgyűlés összehívásáról kibocsátói minősítéssel rendelkező könyvvizsgáló választása érdekében.

Budapest, 2018. szeptember 7.