AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA
AZ ALAPTŐKE NAGYSÁGÁRÓL ÉS A RÉSZVÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ

SZAVAZATI JOGOK SZÁMÁRÓL
 
Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdése alapján – amely szerint a kibocsátó minden naptári hónap utolsó napján köteles közzétenni a részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát – az alábbiakat teszi közzé.
 

A Társaság alaptőkéje 2018. szeptember 30-án 79.416.205,44 forint. Az alaptőkét 101.815.648 darab, egyenként 0,78 forint névértékű, „A” sorozatú törzsrészvény testesíti meg, azonban a 2018. július 12-én elhatározott alaptőke-emelésből származó részvények még nem kerültek keletkeztetésre, így a Társaság jelenleg ténylegesen 67.072.894 darab törzsrészvénnyel rendelkezik. A Társaság Alapszabálya szerint minden egyes részvényhez egy szavazat tartozik, így a Társaság összes részvényéhez jelenleg mindösszesen 67.072.894 szavazat kapcsolódik.

A Társaság saját részvény tulajdonnal nem rendelkezik.
 
Budapest, 2018. szeptember 30.
 

______________________
EST MEDIA Nyrt.