AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA A RÉSZVÉNYTÁRSASÁGBAN TÖRTÉNT BEFOLYÁSSZERZÉSRŐL

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) a Tpt. 55. § (2) bekezdése értelmében ezúton közzéteszi az alábbiakat.
Vajna András György úr (1026 Budapest, Bimbó út 82-86. 31. ép. fszt. 3. szám alatti lakos) és a Park Teniszklub Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1114 Budapest, Bartók Béla út 15/d., Cg. 01-10-044985) bejelentette, hogy 2018. október 12-én a Vajna András György úr minősített többségű befolyása alatt álló „AV Investments” Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. III. em., Cg. 01-09-184641) megvásárolta a Park Teniszklub Zrt. 100 százalékos leányvállalatát, a Dynamopest Korlátolt Felelősségű Társaságot (1114 Budapest, Bartók Béla út 15/d., Cg. 01-09-325572), amely az EST MEDIA Nyrt.-ben 5.300.000 darab törzsrészvénnyel rendelkezik.
A jogügylettel a Park Teniszklub Zrt. befolyása az EST MEDIA Nyrt.-ben 19,74 százalékra csökkent.
Vajna András György úr az EST MEDIA Nyrt.-ben öt százalékot meghaladó mértékű – az „AV Investments” Kft.-n és a Dynamopest Kft.-n keresztül gyakorolt – befolyást szerzett.

Budapest, 2018. október 14.

EST MEDIA Nyrt.