AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK CÉGBÍRÓSÁGI BEJEGYZÉSÉRŐL

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) ezúton teszi közzé, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-043483/298 számú végzésével bejegyezte a Részvénytársaság 2018. október 11-i közgyűlésének határozatait.

Ennek során bejegyzésre került, hogy a Részvénytársaság állandó könyvvizsgálója – a 2018. üzleti évre, a 2019. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2019. április 30-ig terjedő hatállyal – a MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság (1054 Budapest, Báthori u. 20. III. em. 1., Cg. 01-09-681313, MKVK nyilvántartási szám: 001587), amelynek nevében a Részvénytársaság könyvvizsgálatát dr. Sugárné Kéri Anna könyvvizsgáló (1054 Budapest, Báthori u. 20. III. em. 1., MKVK nyilvántartási szám: 000691) látja el.

A közgyűlés érdemi határozatairól a Részvénytársaság 2018. október 11-én tett közzé tájékoztatást.

Budapest, 2018. november 21.

EST MEDIA Nyrt.