AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA AZ ALAPTŐKE NAGYSÁGÁRÓL ÉS A RÉSZVÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ SZAVAZATI JOGOK SZÁMÁRÓL

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdése alapján – amely szerint a kibocsátó minden naptári hónap utolsó napján köteles közzétenni a részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát – az alábbiakat teszi közzé.
A Társaság alaptőkéje 2019. március 31-én 79.416.205,44 forint. Az alaptőkét 101.815.648 darab, egyenként 0,78 forint névértékű, „A” sorozatú törzsrészvény testesíti meg. A Társaság Alapszabálya szerint minden egyes részvényhez egy szavazat tartozik, így a Társaság összes részvényéhez mindösszesen 101.815.648 szavazat kapcsolódik.
A Társaság saját részvény tulajdonnal nem rendelkezik.
Budapest, 2019. március 31.
EST MEDIA Nyrt.