AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA A RÉSZVÉNYTÁRSASÁGBAN TÖRTÉNT BEFOLYÁSSZERZÉSRŐL

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) a Tpt. 55. § (2) bekezdése értelmében ezúton közzéteszi az alábbiakat.
Tremmel Zoltán úr (5667 Magyarbánhegyes, Kossuth u. 19. szám alatti lakos) a mai napon bejelentette, hogy 2019. április 8-án megvásárolta az „AV Investments” Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság 100 százalékos leányvállalatát, a Dynamopest Korlátolt Felelősségű Társaságot (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3., Cg. 01-09-325572), amely az EST MEDIA Nyrt.-ben 5.300.000 darab törzsrészvénnyel rendelkezik.
A jogügylettel az „AV Investments” Kft. és végső tulajdonosa befolyása az EST MEDIA Nyrt.-ben öt százalék alá csökkent.
Tremmel Zoltán úr az EST MEDIA Nyrt.-ben 2019. április 8-án öt százalékot meghaladó mértékű – a Dynamopest Kft.-n keresztül gyakorolt – befolyást szerzett.
Budapest, 2019. április 9.
EST MEDIA Nyrt.