Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) ezúton teszi közzé az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai részére ezen minőségükben a 2018. évben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatást.
Igazgatóság
Név Tisztség Pénzbeli és nem pénzbeli juttatások
Kovács Péter Elnök Nem részesült juttatásban
Faragó Jana Tag Nem részesült juttatásban
Bencze György Tag Nem részesült juttatásban
Felügyelő Bizottság
Név Tisztség Pénzbeli és nem pénzbeli juttatások
Bognár Attila Elnök Nem részesült juttatásban
Klementisz-Csikós Gábor Tag Nem részesült juttatásban
dr. Kósik Tamás Tag Nem részesült juttatásban
Budapest, 2019. április 9.

EST MEDIA Nyrt.