AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA BEFOLYÁS MEGSZŰNÉSÉRŐL

A RÉSZVÉNYTÁRSASÁGBAN
Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) a Tpt. 55. § (2) bekezdése értelmében ezúton közzéteszi az alábbiakat.

Tremmel Zoltán úr (5667 Magyarbánhegyes, Kossuth u. 19. szám alatti lakos) a mai napon bejelentette, hogy 2019. április 12-én a 100 százalékos tulajdonában álló Dynamopest Korlátolt Felelősségű Társaság (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3., Cg. 01-09-325572) tulajdonában álló EST MEDIA Nyrt. részvények darabszáma értékesítés során lecsökkent, így a tulajdoni aránya az EST MEDIA Nyrt.-ben 4,99 százalékra csökkent.

Budapest, 2019. április 13.
EST MEDIA Nyrt.