AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ

NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

TÁJÉKOZTATÓJA KÖZGYŰLÉSSEL KAPCSOLATOS INDÍTVÁNYRÓL

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) ezúton a következőkről tájékoztatja T. Részvényeseit.

A Társaság éves rendes közgyűlése 2018. április 16-ra került összehívásra. Mint az ismert, a Társaság folyamatban volt csődeljárásában csak 2018. március 14-én jutott a Társaság tudomására, hogy a Fővárosi Ítélőtábla a csődegyezséget jóváhagyta és a csődeljárást jogerősen befejezetté nyilvánította. Tekintve, hogy a csődeljárás sikeres lezárásáig a Társaságnak a hitelezői érdekek elsődlegessége mellett kellett eljárnia, a rendelkezésre álló erőforrásait csak ezt követően koncentrálhatta teljesen a 2017. évi beszámoló összeállítására. Emiatt a 2017-es éves beszámoló könyvvizsgálata az éves rendes közgyűlés napjáig nem tud lezárulni, az még néhány további napot fog igénybe venni.

A Társaság tájékoztatja T. Részvényeseit, hogy amennyiben a 2018. április 16-i közgyűlés határozatképes, úgy ott arra tesz majd javaslatot, hogy a közgyűlés valamennyi napirendi pontjában kerüljön felfüggesztésre 2018. április 26-án 9 óráig. A közgyűlés (felfüggesztett közgyűlés) határozatképtelensége esetén az eredeti napirendi pontokban a Társaság 2018. április 26-án 10 órakor tartandó megismételt közgyűlése tud határozni.

Budapest, 2018. április 13.

______________________

EST MEDIA Nyrt.