AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA KÖZGYŰLÉSSEL KAPCSOLATOS INDÍTVÁNYRÓL

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) ezúton a következőkről tájékoztatja T. Részvényeseit a 2019. április 30-ra összehívott éves rendes közgyűlésével kapcsolatban.

A Társaság a befektetőjelöltjei egyikével már előrehaladott tárgyalásokban áll. Az éves közgyűlés napirendjére ezen tárgyalásokra figyelemmel kerültek felvételre a 11-20. napirendi pontok, amelyek annak a lehetőségét kívánják megteremteni, hogy a befektető a Társaság irányítását átvehesse. A tárgyalások ugyanakkor nem zárultak le a közgyűlés napjáig, így az ezen napirendi pontokban eldöntendő szervezeti/személyi kérdések megtárgyalására 2019. április 30-án még nem tud sor kerülni.

Mivel a Társaságnak az éves beszámolója és az ahhoz szorosan kapcsolódó kérdések tárgyában határoznia kell 2019. április 30-ig, ezért az Igazgatóság arra tesz majd javaslatot a közgyűlésnek, hogy 2019. április 30-án csak az 1-10. napirendi pontok tárgyában kerüljön sor határozathozatalra, majd ezt követően a Ptk. 3:275. § (2) bekezdése alapján a 11-20. napirendi pontok tekintetében a közgyűlés függessze fel ülését 2019. május 28-án 10 óráig.

Budapest, 2019. április 29.

EST MEDIA Nyrt.