AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2019. ÁPRILIS 30-ÁN TARTOTT ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI

3/2019. (04. 30.) sz. határozat
A Közgyűlés 31.818.650 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 41.101 tartózkodás mellett megválasztja a 2017. évi éves beszámoló ismételt könyvvizsgálatára a MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaságot (1054 Budapest, Báthori u. 20. III. em. 1., Cg. 01-09-681313, MKVK nyilvántartási szám: 001587), amelynek nevében a 2017. évi éves beszámoló ismételt könyvvizsgálatát dr. Sugárné Kéri Anna könyvvizsgáló (1054 Budapest, Báthori u. 20. III. em. 1., MKVK nyilvántartási szám: 000691) végzi el.
4/2019. (04. 30.) sz. határozat
 
A Közgyűlés 31.818.650 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 41.101 tartózkodás mellett ismételten elfogadja az EST MEDIA Nyrt. 2017. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves beszámolóját, a MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft. új könyvvizsgálói jelentésével.
5/2019. (04. 30.) sz. határozat
 
A Közgyűlés 31.471.180 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 391.571 tartózkodás mellett az Igazgatóság jelentését a 2018. üzleti évről elfogadja.
6/2019. (04. 30.) sz. határozat
 
A Közgyűlés 31.769.980 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 92.771 tartózkodás mellett a Felügyelő Bizottság jelentését a 2018. üzleti évről elfogadja.
 
7/2019. (04. 30.) sz. határozat
 
A Közgyűlés 31.818.650 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 44.101 tartózkodás mellett az Audit Bizottság jelentését a 2018. üzleti évről elfogadja.
 
8/2019. (04. 30.) sz. határozat
 
A Közgyűlés 31.818.650 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 44.101 tartózkodás mellett a MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft. képviseletében eljáró dr. Sugárné Kéri Anna könyvvizsgáló könyvvizsgálati jelentését a 2018. üzleti évről elfogadja.
 
9/2019. (04. 30.) sz. határozat
 
A Közgyűlés 30.471.850 igen szavazattal, 1.346.800 ellenszavazat és 44.101 tartózkodás mellett az EST MEDIA Nyrt. 2018. évre vonatkozó, IFRS szerinti egyedi (nem konszolidált) éves beszámolóját 89.762eFt mérlegfőösszeggel, 4.240.704eFt adózott eredménnyel, 34.291eFt saját tőke összeggel és 79.416eFt jegyzett tőke összeggel, valamint az Igazgatóság előterjesztése szerinti tartalommal elfogadja.
10/2019. (04. 30.) sz. határozat
A Közgyűlés 30.301.378 igen szavazattal, 1.517.272 ellenszavazat és 44.101 tartózkodás mellett az EST MEDIA Nyrt. 2018. évre vonatkozó, IFRS szerinti konszolidált éves beszámolóját 89.762eFt mérlegfőösszeggel, 4.240.704eFt adózott eredménnyel, 34.291eFt saját tőke összeggel és 79.416eFt jegyzett tőke összeggel, valamint az Igazgatóság előterjesztése szerinti tartalommal elfogadja.
 
11/2019. (04. 30.) sz. határozat
A Közgyűlés 31.818.650 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 44.101 tartózkodás mellett akként dönt, hogy az Igazgatóság javaslatának megfelelően a Társaság egyedi mérleg szerinti eredményét teljes egészében eredménytartalékba helyezi.
 
12/2019. (04. 30.) sz. határozat
 
A Közgyűlés 31.818.650 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 44.101 tartózkodás mellett az Igazgatóság felelős társaságirányítási jelentését a 2018. üzleti évről elfogadja.
13/2019. (04. 30.) sz. határozat
 
A Közgyűlés 30.639.878 igen szavazattal, 1.028.522 ellenszavazat és 194.351 tartózkodás mellett megállapítja, hogy az Igazgatóság tagjai a 2018. évben kifejtett ügyvezetési tevékenységüket a Társaság érdekei elsődlegességét szem előtt tartva végezték, és erre tekintettel megadja az Igazgatóság tagjai részére a 2018. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőséget megállapító felmentvényt.
14/2019. (04. 30.) sz. határozat
A Közgyűlés 30.408.871 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1.453.880 tartózkodás mellett úgy határoz, hogy ülését a 11-20. napirendi pontok tekintetében a Ptk. 3:275. § (2) bekezdése alapján 2019. május 28-án 10 óráig felfüggeszti. A felfüggesztett ülés folytatására 2019. május 28-án 10 órakor a jelen Közgyűlés színhelyén, a 1074 Budapest, Erzsébet krt. 39. (Art+ Cinema Mozi) kerül sor.