AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA IGAZGATÓSÁGI TAGOK TULAJDONÁBAN LÉVŐ RÉSZVÉNYEKRŐL

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) ezúton teszi közzé az alábbiakat.

A Társaság 2019. május 28-i éves rendes folytatólagos Közgyűlésén megválasztott igazgatósági tagok közül Papp István úr 500.000 darab EST MEDIA törzsrészvénnyel, dr. Perger Gábor úr 1.591.052 darab EST MEDIA törzsrészvénnyel rendelkezik.

Budapest, 2019. május 28.

EST MEDIA Nyrt.