AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA IGAZGATÓSÁGI TAGOK TULAJDONÁBAN LÉVŐ RÉSZVÉNYEKRŐL

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) ezúton teszi közzé az alábbiakat.

A Társaság 2019. május 28-i éves rendes folytatólagos Közgyűlésén megválasztott igazgatósági tagok közül Papp István úr 500.000 darab EST MEDIA törzsrészvénnyel, dr. Perger Gábor úr 1.591.052 darab EST MEDIA törzsrészvénnyel rendelkezik.

Budapest, 2019. május 28.